2021-11-25: Olargi taldeak mozio bat aurkeztu dio udalbatzari, 1936ko gerra eta ondorengo frankismo urteetan Olaberrian gertatutakoa argitzea eskatzen duena